Skolestart 2022/23

Informasjon til nye elever!

Velkommen som elev på Kopervik vgs. Vi ser frem til å møte dere ved skolestart i august, og tror og håper at vi vil få et spennende og lærerikt skoleår sammen!

Fra høsten vil det være om lag 420 elever på skolen, og vi har utdanningsprogrammene idrettsfag, medier og kommunikasjon, og studiespesialisering (inkl. påbygg).

Her følger litt informasjon som kan være greit å ha lest igjennom før skolestart.

Første skoledag

17. august er det oppstart etter følgende plan:

Kl. 8.05: Alle Vg1-elever

Kl. 10.00: Alle Vg2-elever

Kl. 11.00: Alle vg3- og vg4-elever

 

For vg1-elvene vil programmet den første dagen være:

Kl. 8.05–09.00

  • Fellessamling i kantina 
  • Klasseinndeling

Kl. 9.00–11.20:

            - Bli-kjentaktiviteter, praktisk info, timeplan og bokpakker

Kl. 11.50–15.00 

  • Vg1 rebusløp

 

For Vg2-, Vg3 og -4-elevene vil det bli klasseinndeling, praktisk info, klassemiljø osv.

Hvordan komme seg til skolen?

Skolen ligger sentralt plassert på Eide i Kopervik, og hit kan du komme på beina eller sykkel og med moped, buss eller bil.  

Skyss

Trenge du skoleskyss? Les informasjon om skoleskyss og ungdomskort.

Skoleruten

Mellom 17. august 2022 og 20. juni 2023 skal vi ha 190 skoledager. Se skolerute.

Utlån av lærebøker

Alle elever på videregående skole har rett til å låne lærebøker. På Kopervik vgs. er det biblioteket som har ansvar for lærebokutlånet. Mer informasjon om dette får du i løpet av de første skoledagene. 

Bærbar PC

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK) skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Elever som skal begynne i vg1 kan få gjennom fylkets innkjøpsordning

Det er viktig at dette bestilles raskt og er klart til skolestart!

Skoleadministrativt system: Visma InSchool (VIS)

Eleven vil finne timeplan og annen informasjon knyttet til undervisning i VIS. Informasjon om klasser og undervisningsgrupper vil være tilgjengelig i VIS 16. august. Elever vil kun se menypunktene Personalia og Kommunikasjon hvis de logger seg på VIS før 16. august. Pålogging for elever er skolens VIS-url og FeideID. 

VIS Har egen tilgang for foresatte. Pålogging for foresatte/kontaktpersoner er skolens VIS-url og ID-porten.   Informasjon gjøres tilgjengelig 17. august 2022.

Mer informasjon om VIS: 

Visma InSchool Tilgang VIS foresatte

Lånekassen

Alle elever kan søke om støtte fra lånekassen, men det er kriterier for å få lån/stipend ifra lånekassen.  Alle vil ha rett på «Utstyrsstipend», størrelsen på dette variere noe ut fra hvilket utdanningsprogram en er elev (fra kr 1118 – 4603 pr/år).  

Elever som har skoleplass kan søke om støtte fra https://www.lanekassen.no/. Elever som ikke har kommet inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slepper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg. Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstida bli noe lengre.   

Er dere noe mer dere lurer på?

Har du noe du lurer på og ønsker svar på før skolestart, så kan dere ta kontakt:

 

Rektor