Videregående skole

Idrettsfag

 

 

Medier og kommunikasjon

 

 

Studiespesialisering: Alle muligheter åpne!

Kjennetegn ved studiespesialisering

•Stor valgfrihet: På Vg2 og Vg3 er halve skoledagen fag du velger selv.

•Gir generell eller spesiell studiekompetanse (Spesiell studiekompetanse: Noen utdanninger krever spesielle fagkombinasjoner, som regel innen realfag)

•Rett valg dersom du vet en bestemt utdanning du ønsker etter videregående; for eksempel medisin, ingeniør eller juss.

•Dersom du ikke har en bestemt utdanning eller et konkret yrke som mål: Ingen andre studieretninger åpner for så mange utdanninger som studiespesialisering; alle muligheter er faktisk åpne!

•To programområder: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. Les mer under Utdanningstilbud.

 

Til toppen