Skoleadministrativt system: Visma InSchool (VIS)

Skoleåret 2020-2021 ble det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS er tilgjengelig for elever og foresatte. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å:

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Systemet er under utvikling, og skal være ferdig levert 31.12. 2022.

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. Nedenfor finner du en video som viser de grunnleggende funksjonene i VIS for elever.

Visma InSchool - Introduksjonsvideo til elevene

 

RFK har også utarbeidet egne opplæringsvideoer for elever.

URL til skolens påloggingsside til VIS

Kopervik videregående skole

Tilgang for foresatte 

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, karakterer, læreplaner og timeplan i VIS. 

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. Nedenfor finner du en video med informasjon til foresatte. Foresatte bruker samme påloggingsside som elever. Se lenke ovenfor.

Informasjon om VIS for foresatte

 

Opplæringsmateriell til elever

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

Visma InSchool (VIS)  VIS i Rogaland