Dette betyr gult nivå for skolene

Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring  De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand

 • Vi følger smitteutviklingen nøye, og skolene forbereder seg på at det kan skje raske endringer som bringer oss over i rødt nivå. Rødt nivå betyr imidlertid ikke at skolene stenger, sier fylkesdirektør for opplæring Joar Loland.

Han opplyser at Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet er tydelige på at rødt tiltaksnivå for videregående skoler skal målrettes mot der smitten skjer, og bare innføres i kommuner med høyt smittenivå.

 • Skolestengning skal ikke brukes som et forebyggende tiltak. Det må tas med i vurderingen at tilstedeværelse på skolen er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv, sier Loland.

En eventuell innføring av rødt tiltaksnivå bør skje etter dialog mellom fylkeskommunen som skoleeier og lokale helsemyndigheter. Per nå er det fire områder i Norge som er definert på rødt nivå: Oslo, Ullensaker, Drammen og Bergen. Der skal de videregående skolene sette inn strammere smitteverntiltak, men ikke stenge ned.

 • Skolene i fylkene Viken og Troms og Finnmark ønsket å stenge ned i forrige uke. De fikk da beskjed fra Utdanningsdirektoratet om at de måtte åpne igjen, opplyser Joar Loland.

Han legger til at han har forståelse for at både foreldre, lærere og elever kan være bekymret for smittesituasjonen.

 • Det er heldigvis få smitteutbrudd i skolene våre, og det er betryggende å høre at helsemyndigheter karakteriserer skolene som blant de tryggeste stedene å oppholde seg. Men det er viktig at alle følger smitteverntiltakene, og at skolene legger til rette for at det lar seg gjennomføre.

På gult nivå gjelder følgende smitteverntiltak:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Lærere kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand
  • Unngå trengsel og å samles i store grupper

 

Les mer på nettsiden til Helsedirektoratet.

Se gjeldende smitteveileder for mer informasjon om drift av de videregående skolene. 

Se også informasjon for elever, foresatte og skoler på vår temaside om koronasituasjonen.