Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor og fire avdelingsledere. 

Rektor

 Sveinung Valen

sveinung.valen@skole.rogfk.no

95226268

Avdelingsledere 

Gro Arnesen

gro.arnesen@skole.rogfk.no

Administrasjon, drift og norsk

Thoralv Bakke 

thoralv.bakke@skole.rogfk.no

Språk og samfunnsfag

Hanne Kristin Gundersen

hanne.kristin.gundersen@skole.rogfk.no

                       Idrettsfag

 Håvard Tjøstheim

havard.tjostheim@skole.rogfk.no

Medier og kommunikasjon og Realfag