Rektors hilsen

Rektor har ordet!

Velkommen til Kopervik videregående skoles nettsider.

Våre elever oppnår studiekompetanse og er kvalifisert for studier i inn- og utland. Studiekompetansen gir den formelle kompetansen til videre studier, men vi er også opptatt av å videreutvikle andre egenskaper hos elevene som samarbeidsevne, toleranse, kreativitet, refleksjon, å lære å lære, osv.

Vi som jobber på skolen ønsker at dere som går på skolen skal få tatt ut mest mulig av det potensialet dere har. Vår oppgave er å støtte våre elever både faglig og sosialt slik at de får denne muligheten, men også elev, medelever og foresatte må bidra for at vi skal lykkes.

Derfor er det viktig at:

·      Er det noe du som elev lurer på eller ikke synes er greit, må du si ifra. Da skal vi hjelpe deg.

·      Er det noe du som foresatt lurer på, er du velkommen til å kontakte oss.

·      Er du elev i ungdomsskolen og skal søke videregående opplæring, gir vi deg gjerne informasjon om skolen om det er noe du lurer på.

Ta gjerne kontakt med undertegnede: