Skolemiljø/inkludering

Mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

Felles regler og normer

På en skole der elever og ansatte skal jobbe sammen om et felles mål, mest mulig læring til elevene, så må det være regler og normer som vi alle forholder oss til. Foruten om ordensreglementet som er felles for hele Rogaland fylkeskommune, har Kopervik utarbeidet felles ordensregler for et godt læringsmiljø:

  • Ikke mer enn to pulter sammen i klasserommet
  • Elevene skal ha faste plasser i klasserommet i alle fag
  • Eleven sitter på pulten sin og har utstyret klart når timen begynner
  • Mobiltelefonen skal være i sekken hele timen
  • Eleven skal rydde plassen sin når timen er slutt

Ut fra ordensreglementet og de felles ordensreglene utarbeider hver klasse sine regler/normer, tilpasset sitt behov.

 

Skole- og klassemiljø

 

Et godt klasse- og skolemiljø avhenger både av et godt fysisk og sosialt miljø. Det fysiske miljøet vil være klasserommene, uteområdene, kantina, biblioteket, inneklima/temperatur osv, mens det sosiale vil være at vi har det godt med hverandre. Er det noe av dette som kan bli bedre så kan elevene ta det opp i elevrådet eller skoleutvalget. Skolen har også en handlingsplan for skolens psykososiale miljø, der det skissert hva som skal gjøres for å stadig kunne bedre dette.