Skolerute 2023-24

Måned Ant elevdager  
August 12 Første skoledag er onsdag 16. august
September  20 Planleggingsdag fredag 22. september
Oktober 17 Høstferie uke 41, 09.–13. oktober
November 21 Planleggingsdag tirsdag 14. november
Desember 15

Siste skoledag før jul er torsdag 21. desember

Januar 21 Planleggingsdag tirsdag 2. januar. Første skoledag etter jul er onsdag 3. januar.
Februar 16 Planleggingsdag  torsdag 15. februar
Mars  15 Vinterferie uke 9,  26. februar–1. mars
April 21 Påskeferie 25.mars–1.april
Mai 18 Offentlige høytidsdager onsdag 1., torsdag 9., fredag 17. og mandag 20. mai. Fri fredag 10. mai
Juni 14 Siste skoledag er torsdag 20. juni
SUM 190  
Det er en plandag som ikke er lagt inn i skoleruten. Dato for denne vil bli bestemt før skolestart i august.