Elevråd

Elevrådet snakker for alle elevene på skolen og har ansvar for å ta viktige saker fra elevene opp med skoleledelsen. Rektor skal høre på elevrådet og spør også elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.

Elevrådet på skolen består av representanter fra alle klasser. Saker som ønskes tatt opp i elevrådet tas via klassens elevrådsrepresentant. Elevrådet har valgt et styre på seks medlemmer.

 Alle elever og ansatte på Kopervik vgs ønsker et best mulig skole- og læringsmiljø, og elevene kommer med innspill og tanker om dette gjennom elevrådet. Saker som elevrådet kan ta opp:  

  • Skolens fysiske miljø, for eksempel er det for varmt eller for kaldt i klasserommene, har vi gode nok undervisningsrom, hvordan bruke uteområdene, dekker kantina og biblioteket elevenes behov osv.
  • Skolens sosiale miljø, dvs. hvordan har vi det med hverandre, hvordan kan vi få det enda bedre sammen i fritimer og friminutt, innspill på felles aktiviteter på tvers av utdanningsprogram og trinn osv.
  • Elevenes læringsmiljø, hvordan opplever elevene læringsmiljøet på skolen og har elevene innspill på hva som kan forbedre læringsmiljøet (for eksempel skolens vurderingspraksis, undervisningsopplegg, fagdager, faglig og sosial oppfølging av lærerne osv.)?

Kontaktperson for elevrådet: jan.arve.hammerseth@skole.rogfk.no