Velkommen som elev!

Vi gleder oss til å ta imot dere elever til et nytt skoleår!  

Praktisk informasjon i forbindelse med skolestarten:  

Første skoledag er mandag 17. august, elevene møter i kantinen etter følgende tidsplan:          

               - Vg1 kl 08.05 
               - Vg2 kl 10.00 
               - Vg3 og vg4 kl 12.00 
Den første skoledagen vil det være utlevering av bøker, fotografering, arbeid med klassemiljø og diverse informasjon. For skolens nye elever vil det bli brukt tid å bli kjent med medelever, lærere og skolen. Disse skal tilbringe deler av dagen ute. 

NB: Kantineutsalget er stengt på mandag! 

Smittevernstiltak: Skolestarten i år er spesiell mtp situasjonen rundt korona og skolen har iverksatt smittevernstiltak som det er svært viktig at følges. Vi skal bruke tid på disse, og de bygger på disse tre reglene: 

  1. Alle med symptomer på Covid-19 og de som er syke, skal holde seg hjemme 

  1. God hånd og hostehygiene 

  1. Hold avstand 

 Se også Rogaland fylkeskommune sine nettsider: Rogaland fylkeskommune

VIS (Visma In School).

Fra dette skoleåret er det innført et nytt administrativt system som gir elever og foresatte oversikt over bla timeplan, fravær og vurderinger. Dere elever vil mandag få tildelt brukernavn og passord. Dette sendes ut fra sentralt hold. 

Inndeling i klasser.

Skolen har delt elevene i klasser på forhånd. Det er mange pålagte hensyn å ta i en slik inndeling og vi håper på forståelse for at en ikke nødvendigvis kan få bytte klasse. Vi ber om at en starter opp i den klassen en er satt opp i, og tar kontakt med sin avdelingsleder etter ett par uker dersom det viser seg å være vanskelig å gå i den klassen en er plassert i.  

Elev-PC.  

Det er forventet at du møter med en bærbar PC/mac allerede 2. skoledag.  Du skal ha fått en SMS fra Rogaland fylkeskommunen med brukernavn til skolens nettverk når du takket ja til skoleplass.  Hvis du ikke finner meldingen eller har slettet den, ta kontakt med skolens IKT-ansvarlig. 

Utlån av skolebøker

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler. 

Utlånsreglement

Tilkomst/parkering:

Dere vil se at det foregår gravearbeid utenfor skolen. Dette vil medføre at elevparkeringsplassen ved fotballbanen er stengt i noen uker fremover. Det vil være mulig å parkere ved Karmøyhallen. Eide barneskole ligger like i nærheten av parkeringsplassen, og det vil til tider være flere skolebarn i og ved parkering. Kjør forsiktig og vis hensyn! 😊 

 

Til toppen