Ungdata 2022

Hvert år blir skoleelever over hele landet i alderen 10 til 19 år invitert til å være med i spørreundersøkelsen Ungdata. Undersøkelsen er frivillig og handler om hvordan barn og unge har det på ulike områder, og hva de driver med i fritiden.

I mars gjennomfører vi Ungdata-undersøkelsen i VG1 og VG2. Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Dere finner mer informasjon om undersøkelsen i informasjon til foresatte og elever, og i denne filmen: https://youtu.be/XU2s9EzJkFM

Undersøkelsen er frivillig, så man velger selv om man vil delta og hvilke spørsmål man vil svare på. Dersom foresatte ikke ønsker at ungdommen deres skal delta i undersøkelsen, kan de gi beskjed til skolen innen fredag 11.03.22.