Smittevern ved Kopervik vgs

Kopervik vgs opplever som resten av Karmøy en økt andel elever som er berørt av covid-19, enten at de er i karantene eller at de er smittet. Vi gjør det vi kan for å gi våre elever best mulig opplæring innenfor de regler og prosedyrer som til enhver tid gjelder.

Dette skrivet viser hvilke rutiner Kopervik vgs har for å redusere risikoen for smitte, samt hvordan skolen følger opp elevene på en best mulig måte.

Generelt smittevern

Kopervik videregående skole er for tiden på rødt tiltaksnivå. Dette innebære at elever til enhver tid skal holde minst en meters avstand til hverandre, både i fellesområdene og klasserommene. For å få dette til, må halvparten av eleven ha digital undervisning. Skolen har også igangsatt forsterket renhold. 

Nærkontakter

FHI har definert tre typer nærkontakter: hustandsmedlemmer, tilsvarende nære, og øvrige nærkontakter. Hvis en elev som har fått påvist covid-19 har vært på skolen, vil alle elevene i klassen som har vært på skolen være «øvrige nærkontakter».

Karantene

Elever i videregående skole som er øvrige nærkontakter er unntatt karanteneplikten, men anbefales å teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Elevene anbefales også å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster i testperioden.

Unntaket for karanteneplikten gjelder ikke dersom eleven er hustandsmedlem, eller tilsvarende nær den som er smittet. Kommunens smittesporingsteam vurderer om elevene defineres som hustandsmedlem eller tilsvarende nære.

Testing

Når en smittet elev har vært på skolen, vil hele klasse/undervisningsgruppen bli satt på selvtesting. Skolen har tilgang til selvtester. Elevene vil få disse utlevert og tar testene hjemme.

Elever med symptomer eller i karantene/isolasjon

Elever som er hjemme pga. symptomer på covid-19, eller er i karantene/isolasjon, vil kunne følge klassens progresjon i de ulike fagene via It’s learning. Når skolen er på rødt tiltaksnivå, vil deler av undervisningen være digital. Både fag- og kontaktlærer vil følge opp elevene som er hjemme via Teams og It’s learning på en best mulig måte.