Raudt nivå

Elevane vil stort sett ha undervisning på skulen annankvar dag. Sjå tabell:

Tabellen viser kva trinn som er på skulen måndag til torsdag i veke 1 og 2:

Veke

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

3.1.–7.1.

Vg2 og Vg3*

Vg1 og Vg4

Vg2 og Vg3

Vg1 og Vg4

+ 2MKF

Norsk Vg2: Digital fagdag. Andre grupper: Ordinær fagdag på skulen.

2

10.1.–14.1.

Vg1 og Vg4

Vg2 og Vg3

Vg1 og Vg4

Vg2 og Vg3

Slutt på raudt nivå?

*3PÅP høyrer til Vg3