INVITASJON TIL DIGITALT MØTE FOR RUSSEN

Fylkesordføreren inviterer russen til digitalt møte 7. april kl. 15–16.

Fylkesordføreren inviterer all russ til digitalt møte 7. april kl. 15–16.  På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta, sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører.

Møtet er åpent for all russ i hele Rogaland fylke. Ansatte og foreldre som vil følge møtet har også anledning til det. Møtet strømmes via Teams-direktesending på følgende lenke:

Lenke til digitalt møte 

Deltakerne på møtet kan stille spørsmål i «catten» som blir forsøkt besvart i løpet av møtet.

Velkommen til møte!

Til toppen