Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Studiespesialisering: Alle muligheter åpne!

•Stor valgfrihet: På Vg2 og Vg3 er halve skoledagen fag du velger selv.

•Gir generell eller spesiell studiekompetanse (Spesiell studiekompetanse: Noen utdanninger krever spesielle fagkombinasjoner, som regel innen realfag)

•Rett valg dersom du vet en bestemt utdanning du ønsker etter videregående; for eksempel medisin, ingeniør eller juss.

 

•Dersom du ikke har en bestemt utdanning eller et konkret yrke som mål: Ingen andre studieretninger åpner for så mange utdanninger som studiespesialisering; alle muligheter er faktisk åpne!

•To programområder: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. 

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

 

Hvorfor velge Kopervik videregående skole?

 

Søke skoleplass

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.

 

Toppidrett fotball i Storhall Karmøy Ida Marie Skeie

 Som elev på studiespesialisering kan du velge toppidrett alle tre årene. På Vg1 kommer dette i tillegg til fellesfagene, slik at du dette året får 35 timer per uke i stedet for 30, som er det normale på studiespesialisering. 


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programområde. Du kan velge mellom realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

Tredje året - Vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no