Kopervik videregående skoles historie i korte trekk

 Fra 1972 kunne ungdommer fra Karmøy endelig ta eksamen artium i egen kommune. Kopervik videregående skole har siden 1974 holdt til i en av Karmøys beste bygninger på Eide utenfor Kopervik.

Kopervik videregående skole ble opprinnelig opprettet i 1972 som Karmøy gymnas. Skolen leide lokaler i den gamle folkeskolen i Kopervik. Ved oppstarten 21. august 1972 hadde skolen 2 klasser, en reallinjeklasse og en engelsklinjeklasse med til sammen 48 elever. Alf Bergersen, som var inspektør ved Hetland gymnas i Stavanger, fikk stillingen som skolens første rektor. Allerede høsten 1972 vedtok fylkestinget at det skulle bygges nytt gymnasbygg på Eide.

I august 1974 var bygget ferdig. Det var dimensjonert for 15 gymnasklasser med 450 elever. I tillegg ble det gitt rom for oppretting av klasser i handels- og kontorfag. Bygget er tegnet av arkitektene Erik Thesen og Sigmund Torsvik, og er en svært god representant for sin tid. Hovedmaterialene er teglstein og betong med detaljer i signalfarger. Grønt, rødt, oransje og gult går igjen som skolens farger. Ved senere ombygginger og utskiftinger er den opprinnelige stilen forsøkt beholdt slik at skolen framstår tiltalende og med en tydelig stil. Skolens farger er tatt opp i skolens logo som blir brukt i profilering av skolen.

Søkningen til skolen økte utover 1970- og 80-tallet. Skoleåret 1987/88 hadde skolen 27 klasser med over 700 elever og 60 lærere.

Høsten 1990 startet skolen idrettslinje med en klasse på hvert trinn. Mange elever fant ut at idrettslinja kunne være en nyttig utdanning for den som vil kombinere idrettsutdanning med studiekompetanse.

Neste store endring i undervisningstilbudet ved skolen skjedde i 2000. Da ble studieretning for formgivingsfag flyttet fra Åkrehamn til Kopervik. På det meste hadde skolen 3 klasser på hvert trinn.

Innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 førte til nye endringer i strukturen. Formgivingsfag ble erstattet av det yrkesfaglige programområdet Design og håndverk. I tillegg ble det opprettet et tilbud innen de studieforberedende områdene kalt Studiespesialisering med formgivning. Skolen hadde håp om at dette skulle bli et populært tilbud, men det viste seg at få elever ønsket denne retningen. I løpet av få år forsvant tilbudet, og etter enda noen år var også design og håndverk forsvunnet fra skolens tilbud. Begge programområdene ble flyttet til Haugaland videregående skole.

Fra august 2012 til juni 2014 leide Helse- og oppvekstfag ved Åkrehamn vidaregåande skole lokaler her i Kopervik på grunn av oppussing og ombygging av Åkrehamn.

Skoleåret 2017/2018 ble programområdet Medier og kommunikasjon flyttet fra Åkrehamn til Kopervik vgs. Det er en klasse på hvert trinn.

Vi har nå utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, medier og kommunikasjon og påbygging til generell studiekompetanse. Vi har omlag 450 elever og 50 ansatte.