Fraværsreglement

Fraværsgrensen i korte trekk

Fraværsgrensen er fastsatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-9 .

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Hvis du planlegger et fravær fram i tid kan du oppretta framtidig fravær i VIS (Visma InSchool). Her kan du legge ved ev. dokumentasjon av fraværet. Kontaktlærer behandler fraværet og angir korrekt kode. Du finner veiledning under "Hva kan vi hjelpe deg med" på startsida i VIS, under under spørsmålstegnet på topplinja.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.