Retningslinjer ved juks og plagiat

Styringsdokument – Retningslinjer ved juks og plagiat

Opprettet august 2021

 

Definisjon 

    Reaksjon 

Juks 

Ulovlige hjelpemidler 

 

Bruk av ulovlige hjelpemidler (ut ifra oppgitte regler på aktuell prøve, arbeid, innlevering m.m.). Dette inkluderer ulovlig kommunikasjon med andre eller at andre fysisk har hjulpet til med oppgaven uten at det var spesifikt tillatt. 

 

Hele eller i praksis hele vurderingsmaterialet/ arbeidet er laget av en annen. 

 

 

  1. Faglærer informerer kontaktlærer og avdelingsleder  
  1. Det gjennomføres samtale mellom avdelingsleder, kontaktlærer/faglærer, elev og foresatt (når elev under 18 år) 
  1. Atferdsanmerkning (jf. ordensreglementet punkt 3.1) og varsel om/fare

for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer.  

  1. IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egenprodusert innhold, vurderes arbeidet til lav måloppnåelse (normalt karakteren 1) (forskriften § 3.4. samt Udirs egne retningslinjer for sensur 

 

 

Plagiat 

 

Store/sentrale deler (i hovedregel over 50 %) av skriftlig eller praktisk arbeid er utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte. Kildehenvisning/ referanser er ikke oppgitt. 

 

1 eller IV: Avhengig av om det er noe som tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vil det enten settes 1 eller IV på oppgaven. 

 

Dårlig kildebruk

eventuelt mindre deler plagiert 

 

Vesentlige deler av besvarelsen/arbeidet (i hovedregel 20-50 %) er tydelig «lånt» eller kopiert uten at det kommer fram gjennom kildehenvisninger eller referanser. 

 

  1. Vg1; første gang i faget: 24 timers frist til å korrigere, ingen andre konsekvenser (forskriften § 3.2) 
    Ellers: 
  2. Resten av oppgaven vurderes ut fra oppgaven og kriteriene som «delvis besvart» (ref. Udir ).