YOU-rådgiver

YOU står for yrke og utdanning. Her får du råd om og hjelp til blant annet å søke videre studier.

Vidar Steensnæs, vidar.steensnes@skole.rogfk.no Kontor: Rom 132