Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Skolens helesesykepleier:

Jeanette Erland Ellefsen

48102648

 jeel@karmoy.kommune.no 

Kontor: Rom 134

Kontortid helsesykepleier
Ukedag Kontortid
Mandag i partallsuker Kl. 9–14
Tirsdag Kl. 9–14
Torsdag Kl. 9–14

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Utenom trefftidene på skolen kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Lenker