Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Skolemiljøutvalget er et utvalg som skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet og det kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykiske miljøet på skolen. I utvalget er elevene i flertall.

Mer informasjon om utvalgets oppgaver:

https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/hjem-skole-samarbeid/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf

Medlemmer i utvalget:

Representant fra Rogaland fylkeskommune

Sveinung Valen, rektor

Representant fra skolens ledelse

Thoralv Bakke, avdelingsleder

Representant fra de ansatte

Trygve Vikene, lærer

Representant fra elevene

Morten Eide, 1IFI

 

Hanne Frøyland-Jensen, 2IFI

 

NN

 

NN