Skolerute 2021-22

Skoleruten vedtas av Skolemiljøutvalget den 12.01.21

Følgende forslag legges frem (tatt hensyn til de kriterier som er i forskrifter og fra skoleeier, se under)

Måned

Ant elevdager

 

Aug

12

Første skoledag man.16.08  + Tre plandaget før skolestart

Sept

22

 

Okt

16

Høstferie uke 41, 11-15.okt

Nov

21

Plandag tir 16.11

Des

15

Siste skoledag før jul tirsdag 21.12

Jan

21

Første skoledag etter jul, mandag 3.jan

Feb

18

Plandag torsdag 17.feb

Mars

19

Vinterferie uke 9, 28.feb -4.mars

April

15

Påskeferie 11-18.april

Mai

20

17.05, 26.05 (Kristi Himmelfartsdag) og 27.05 (plandag)

Juni

12

6.juni (2.pinsedag) og siste skoledag er 17.06

SUM

191*

 

*Elevene skal ha 190 skoledager, og det vil i løpet av skoleåret bli lagt inn en fridag for elevene.

Til toppen