Kopervik vgs på "Rødt nivå"

Fra og med mandag 4. januar skal Kopervik videregående skole over på "Rødt nivå". Dette innebærer at vi må iverksette strengere smittevernstiltak.

Det viktigste tiltaket er at alle klasserom møbleres med en meters avstand (hode til hode), hvor elevene sitter på faste plasser. Dette medfører at vi må ha noe færre elever på skolen. Noen elever må ha digitalundervisning, se plan under.

Andre tiltak er:

  • Kantinen: Kantineutsalget holdes åpent, og det vil være tilbud om frokostgrøt.
  • Bibliotek stenges for all aktivitet utover utlån av bøker og undervisning. 
  • Skolens rådgivingstjeneste følger oppsatt plan. 
  • Ingen arrangementer eller møtevirksomhet for elever som krever fysisk oppmøte. 
  • Styrkerom stenges  
  • Grupperommene er stengt, de brukes av lærere til digital undervsining.

Uke 1 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Fredag 

1STA/B, 1STF/MKF, 1IFI, 2IFI, 3IFI og 3IFF/STF  

 

På skolen 

På skolen 

På skolen 

På skolen 

På skolen 

2STA/B/C og 3PÅP 

På skolen 

Digital undervisning 

 

På skolen 

Digital undervisning 

På skolen 

3STA/B, 3MKM og 4PÅP 

Digital undervisning 

 

På skolen 

Digital undervisning 

 

På skolen 

Digital undervisning 

 


Uke 2 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Fredag 

1STA/B, 1STF/MKF, 1IFI, 2IFI, 3IFI og og 3IFF/STF  

 

På skolen 

På skolen 

På skolen 

På skolen 

På skolen 

2STA/B/C og 3PÅP 

Digital undervisning 

 

På skolen 

Digital undervisning 

 

På skolen 

Digital undervisning 

 

3STA/B, 3MKM og 4PÅP 

På skolen 

Digital undervisning 

 

På skolen 

Digital undervisning 

 

På skolen 

 

Se også aktuell sak hos Rogaland fylkeskommune

Til toppen