Informasjon til elever og foresatte angående oppstart av undervisning på Kopervik videregående skole

Til elever og foresatte

Fra tirsdag 12.mai vil vi tilby opplæring på skolen igjen for elever på Kopervik videregående skole. Intensjonen er å kunne tilby mest mulig opplæring på skolen, men pga smittevernsregler vil vi ikke kunne tilby undervisning for alle grupper alle dager. Derfor vil det fortsatt bli opplæring digitalt.

Vi skal åpne for opplæring i henhold til Folkehelseinstituttets råd og Veileder for smittevern for ungdomsskole og videregående skole. Det betyr at elevene vil få en del nye rutiner å forholde seg til framover, og vi skal sikre at alle elever får opplæring og informasjon om disse første dag de skal møte på skolen.

 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene (håndvask)
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer (minst en meters avstand)

 

Oppmøte etter følgende plan:

Vg1: Tirsdag 12.05 kl 08.15 – 11.15

Vg2: Tirsdag 12.05 kl 10.00 – 13.15

Vg3/Vg4: Tirsdag 12.05 kl 12.15 – 15.00

 

 

Elevene skal være i klassene/gruppene sine, men der vi ikke klarer å få hele grupper/klasser inn i et klasserom vil disse bli fordelt på to klasserom. Elevene vil få beskjed om å ikke mingle med elever fra andre klasser/grupper. Klassene vil også få beskjed om hvilken inngang de skal benytte.

Biblioteket vil være stengt for besøk, men det vil være mulighet for inn- og utlevering av bøker etter avtale med bibliotekansvarlig Aslaug Kongshavn. Hun kontaktes enten på It’s learning eller epost (Aslaug.Louise.Kongshavn@skole.rogfk.no).

Kantinen vil være stengt, både utsalg samt det å oppholde seg i kantinen.

Administrasjonen/kontoret vil ha begrenset åpningstid.

Skolen har styrket renholdet av vasker, toaletter, dørhåndtak, brytere og overflater. På Kopervik vgs vil vi ha fokus på god håndvask  ved hjelp av såpe og varmt vann. Vi vil ha tilgjengelig desinfeksjonsmiddel utenfor alle rom som også kan benyttes. Det vil henge synlige plakater med smittevern – tiltak, som alle må følge.

For å ivareta smittevernet vil elevene måtte:

 • Være hjemme ved sykdom
 • Vaske hendene ofte
 • Ta med egen mat og drikke
 • Bruke desinfeksjonsmidler
 • Holde avstand til hverandre
 • Unngå deling av utstyr som ikke er nødvendig
 • Vaske felles utstyr
 • Unngå å ta på ting
 • Følge skolens regler for hvor de kan oppholde seg

 

Les også Smittevernregler ved oppstart (PDF, 38 kB)

 fra Rogaland fylkeskommune.

Elevene kan benytte skoleskyss som skal gå som normalt. Dersom en har anledning så anbefales det å gå eller sykle til skolen.

For detaljert informasjon om plan for den enkelte klasse og hvilken inngang som skal benyttes, vises det til skolens vanlige informasjonskanal, It’s learning.

Vi gleder oss til å møte elevene igjen, selv om vi fortsatt skal holde god avstand.

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor.

Til toppen