FORELDRE-/FORESATTEMØTE OM RUSSETIDEN

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører og direktør for opplæring inviterer til foreldre-/foresattmøte om russetiden onsdag 22. januar 19.00 - 20.30 på Skeisvang videregående skole.

Tema: Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle? 

Program

  • Fylkesordfører Marianne Chesak
  • Fylkesdirektør opplæring Joar Loland 
  • Om russefeiring v/representant fra politiet, Håvard Driveklepp Høyland 
  • Erfaringsrapport russen2019Anette Frøyland politiet, Klara Øverland UIS
  • Russ, rus og helsev/helsesjukepleier 
  • Appell ved russepresident for Skeisvang vgs, Emma-Wilhelmine Röhl 
  • Oppsummering, leder av Opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal
Til toppen