Drop in-vaksinering mot korona

Koronasenteret informerer: I morgen TORSDAG 30.09. vil det bli drop in-vaksinering mot korona for alle som har fylt 16 år. 

De fleste ungdommer som ønsker vaksine i alderen 16-17 år er nå vaksinert. Likevel er dette et tilbud for de som ønsker vaksine, men som av forskjellige grunner ikke har kommet seg til Koronasenteret på de tidspunktene man har hatt vaksinering der.

Det vil være mulighet å få vaksine på rom 102 på skolen fra kl 09.30 til 15.00.

Alle som har fylt 16 år er myndige for egen helse og kan juridisk treffe sin egen avgjørelse om de ønsker vaksine. Likevel er det naturlig for mange å ha en dialog med foresatte om man ønsker å la seg vaksinere.

Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen

Legene i koronateamet.                   

Til toppen