Rådgivning

Rådgivning

Skolen vår har to rådgivere:
Iren Langåker er sosialpedagogisk rådgiver
Vidar Steensnæs er utdannings-og yrkesrådgiver.

SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVNING

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe elevene til å finne seg til rette i skolesamfunnet. Dette gjelder både om elevene har faglige vansker eller det er sosiale/emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen. Rådgiveren skal også vurdere om elevene trenger videre oppfølging og hjelp, og eventuelt formidle kontakt med andre aktuelle instanser. SOS rådgiver skal blant annet samarbeide med pedagogisk-psykologsk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

SOS rådgiver vil presentere seg selv, helsesøster og skolepsykolog for alle de nye klassene hver høst.

Faste opplegg for Vg1 elever:

VIP prosjekt ( veiledning og informasjon om psykisk helse)

Rusforebygging

UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING

Utdannings- og yrkesrådgiveren skal gi elevene informasjon om

- offentlige og private utdanningsmuligheter

- hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker

- inntaksvilkår og søknadsfrister

YOU rådgiveren skal også hjelpe elevene til å utvikle sin egen kompetanse, slik at de kan gjøre riktige valg av utdanning og yrke, i forhold til egne evner og anlegg og uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.

YOU rådgiveren organiserer og tilrettelegger

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson